KOntrollansvar Stockholm

kontrollansvarig i ditt projekt

I de flesta fall där en bygganmälan eller ett bygglov krävs för att genomföra en åtgärd på hus eller mark krävs också en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig hjälper man till att medverka till att alla krav som ställs i Plan- och Bygglagen (PBL) uppfylls och att man håller sig inom aktuella myndigheters riktlinjer. Anlitad kontrollansvarig ska med andra ord bistå byggherren genom hela processen från bygglovsansökan till godkänt slutbesked. Och det är precis vad vi på Kontrollansvar Sthlm gör. 

Vi innehar inte bara certifiering för svenskt kontrollansvar och nödvändig tekniskt utbildning, utan även mångårig erfarenhet inom alla typer av byggprojekt. Från stora nybyggnationer till mindre ombyggnadsprojekt. Det innebär att vi under processen även kan erbjuda dig värdefulla råd kring praktiskt upplägg och tekniskt utfärdande - allt för att  skapa så goda förutsättningar för ditt projekt som möjligt. 

Vi hjälper dig att på ett smidigt sätt gå från idé till färdigt projekt!
 

Hur vi arbetar

erfarenhet

Vi innehar inte bara certifiering för svenskt kontrollansvar och nödvändig tekniskt utbildning, utan även mångårig erfarenhet inom alla typer av byggprojekt. Från stora nybyggnationer till mindre ombyggnads-projekt. Det innebär att vi under processen även kan erbjuda dig värdefulla råd kring praktiskt upplägg och tekniskt utfärdande - allt för att  skapa så goda förutsättningar för ert byggprojekt som möjligt. 

trygghet

Med hjälp av öppen kommunikation, tydligt upprättade planer och transparens genom hela processen få vi dig att känna dig trygg med aktuell status och vad nästa steg kommer att bli. Tillsammans hjälps vi åt för att din bygglovsprocess ska löpa på så smidigt som möjligt. 

ansvar

Vi tar fullt kontrollansvar för ditt byggprojekt och tillhandahar alla nödvändiga myndighetskontakter och dokument  för upprättande och godkännande av bygglov. För oss är kunden alltid i fokus för vårt arbete - 
det är därför vi har ett så oförskämt bra rykte.